Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.227.3632

Tytuł:

uchwała nr XLIII / 256 / 10 Rady Miejskiej Odolanów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku z na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-24
Organ wydający:Rada Gminy i Miasta Odolanów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 227 pozycja: 3632
Hasła:czystość i porządek

UCHWAŁA NR XLIII / 256 / 10 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku z na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami/ oraz art. 4 ust. l i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ze zmianami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008/, po uwzględnieniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się co następuje: § 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów, które określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Traci moc Uchwała XLIII/203/06 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1658

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Odolanów ; Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 17 lutego 2011r. do porozumienia z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów zarządzania drogami powiatowymi w obrębie Miasta Odolanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.951

  aneks nr 1/2012 Burmistrza Miasta Odolanów ; Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 17 stycznia 2012r. do porozumienia z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów zarządzania drogami powiatowymi w obrębie Miasta Odolanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.227.3635

  uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej Odolanów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie : nadania nazw ulic w miejscowości Uciechów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1327

  uchwała nr XV/ 98 /11 Rady Miejskiej Odolanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Odolanów, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.278.4436

  uchwała nr X/62/11 Rady Miejskiej Odolanów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.226.3631

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew ; Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w dniu 18 kwietnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.226.3630

  zarządzenie nr 7/11 Wójta Gminy Chodów z dnia 21 marca 2011r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.226.3629

  zarządzenie nr 26/11 Wójta Gminy Rzgów z dnia 16 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.226.3628

  uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.226.3627

  uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.