Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 października 2010r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pęcław

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-01-04
Organ wydający:Rada Gminy Pęcław
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 2 pozycja: 29
Hasła:jednostki pomocnicze gminy

UCHWAŁA NR XXXVII/171/10 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 29 października 2010 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pęcław Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 7, art. 35, ust.1 i 3, art. 40 ust. 2, pkt.1, art. 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Pęcław, uchwala co następuje: § 1. Uchwala się Statuty Sołectw Gminy Pęcław: 1) Statut Sołectwa Wierzchownia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Statut Sołectwa Białołęka stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 3) Statut Sołectwa Wojszyn stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 4) Statut Sołectwa Wietszyce stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 5) Statut Sołectwa Pęcław stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 6) Statut Sołectwa Kotowice stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 7) Statut Sołectwa Droglowice stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, 8) Statut Sołectwa Piersna stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław. § 3. Traci moc uchwała nr : 1) VII/35/90 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 listopada 1990r. w spawie nadania statutu Sołectwu Wierzchownia, 2) VII/36/90 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 listopada 1990r. w spawie nadania statutu Sołectwu Białołęka, 3) VII/37/90 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 listopada 1990r. w spawie nadania statutu Sołectwu Wojszyn, 4) VII/38/90 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 listopada 1990r. w spawie nadania statutu Sołectwu Wietszyce, 5) VII/39/90 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 listopada 1990r. w spawie nadania statutu Sołectwu Pęcław, 6) VII/40/90 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 listopada 1990r. w spawie nadania statutu Sołectwu Kotowice, 7) VII/41/90 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 listopada 1990r. w spawie nadania statutu Sołectwu Droglowice, 8) VII/42/90 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 listopada 1990r. w spawie nadania statutu Sołectwa Piersna. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Wojciechowski

Id: CNBEA-DYMCA-TDAFD-JDSYN-XUJZV. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 października 2010 r. Zalacznik1.doc Statut Wierzchownia Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 października 2010 r. Zalacznik2.doc Statut Białołęka Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 października 2010 r. Zalacznik3.doc Statut Wojszyn Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 października 2010 r. Zalacznik4.doc Statut Wietszyce Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 października 2010 r. Zalacznik5.doc Statut Pęcław Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 października 2010 r. Zalacznik6.doc

Id: CNBEA-DYMCA-TDAFD-JDSYN-XUJZV. Podpisany

Strona 2

Statut Kotowice Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 października 2010 r. Zalacznik7.doc Statut Droglowice Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 października 2010 r. Zalacznik8.doc Statut Piersna

Id: CNBEA-DYMCA-TDAFD-JDSYN-XUJZV. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pęcław

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/164/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Pęcław

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pęcław.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/79/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pęcław

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr V/9/09 Wójta Gminy Pęcław z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LIV/605/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żurawiniec

 • uchwała nr LIV/604/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Źródła

 • uchwała nr LIV/603/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzyce

 • uchwała nr LIV/602/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabór Wielki

 • uchwała nr LIV/601/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblowice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.