Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7251

Tytuł:

uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podstawy naliczenia podatku rolnego na 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-12
Organ wydający:Rada Gminy Gózd
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 229 pozycja: 7251
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV/72/2011 RADY GMINY GÓZD z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie podstawy naliczenia podatku rolnego na 2012r.  Na  podstawie art.18  ust.2  pkt  8 i  art.  40  ust.1,  art.41  ust.1  i art.42  ustawy  z dnia  8 marca  1990r o  samorządzie gminnym / Tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm./ oraz art.6 ust.3 ustawy  z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym / Tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.  1412 z późn. zm./ Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:  § 1. . Obniża się średnią cenę 1 dt żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS­u Komunikatem z dnia 19 października  2011r. / M.P.Nr 95, poz 969 z 2011r. / jako podstawę naliczania podatku rolnego z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty  52,00zł?  § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2012.   

Przewodniczący Rady Gminy  Gózd  Waldemar Żaczek

Id: 61717977­F328­4766­92DB­74E3E29E4E04. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XIII/47/11 Rady Gminy Rybno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2012 roku na terenie Gminy Rybno oraz zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5610

  uchwała nr 536/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2005 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6549

  uchwała nr LXIV /293/2010 Rada Gminy Gózd z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podstawy naliczenia podatku rolnego na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6777

  uchwała nr 718/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8097

  uchwała nr 217/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7250

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7249

  uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7248

  uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7247

  uchwała nr 258/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku i nadania jej Statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7246

  uchwała nr 257/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.