Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7254

Tytuł:

uchwała nr X/55/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-12
Organ wydający:Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 229 pozycja: 7254
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR X/55/2011 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego  na obszarze Gminy Kosów Lacki  Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136,poz.969  z późn.zm.) uchwala się , co następuje:  § 1. Obniża  się  z kwoty  74,18zł  za  1 dt,  do  kwoty 52,00 zł  za  1 dt  średnią  cenę  skupu  żyta  ogłoszoną  w Komunikacie  Prezesa  GUS  z dnia  19  października  2011r.  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011r.  (M.P.  Nr  95  ,  poz.  969)  przyjmowaną  jako  podstawa  obliczenia  podatku  rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki na rok 2012.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  2012r.   

Przewodniczący Rady Miasta  i Gminy Kosów Lacki  Stanisław Kuziak

Id: B5A12BB0­11E9­464A­BE7F­3C1F226FE176. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6336

  uchwała nr XXXIX/224/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.267.439

  uchwała nr LIV/270/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.305.515

  uchwała nr XIX/122/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7253

  uchwała nr XIV /74 / 2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7252

  uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r.poz.1591 z późn. zm./ art.10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity; Dz.U. nr 95 z 2010 r.,poz.613 z późn. zm./  Rada Gminy uchwala co następuje:  § 1.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7251

  uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podstawy naliczenia podatku rolnego na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7250

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7249

  uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.