Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.230.3705

Tytuł:

uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-26
Organ wydający:Rada Gminy Granowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 230 pozycja: 3705
Hasła:żłobki

UCHWAŁA NR VIII/47/2011 RADY GMINY GRANOWO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Na podstawie art.33 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. Nr 45, poz.235) Rada Gminy Granowo uchwala co następuje: § 1. Ustala się opłatę za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stefan Bielawski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2012.170

  uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.177.2

  uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/106/11 Rady Miasta Puławy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.165.305

  uchwała nr XII/114/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Założenie klubu sportowego

  Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? (...)

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.3704

  uchwała nr VIII/81/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany statutu Osiedla Pożegowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.3703

  uchwała nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany statutu Osiedla Konstytucji 3 Maja.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.3702

  uchwała nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedla Prawobrzeżnego Gostynia i uchwalenia jej statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.3701

  uchwała nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/585/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez gminę Gostyń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.3700

  uchwała nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 marca 2007r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.