Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7548

Tytuł:

uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy w Troszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 232 pozycja: 7548
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR IX/77/11 RADY GMINY W TROSZYNIE z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy w Troszynie uchwala, co następuje : § 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. Z dniem 1 stycznia 2012 r. traci moc uchwała Nr XXII/177/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009 roku w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Czesław Brzeziński

Id: SGRXK-RUWWT-MBBJV-UNJSZ-KADYA

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IX/77/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011 r. Stawki podatku od środków transportowych na 2012 r.

Lp

Treść

Oś jezdna z zawieszaniem Inne Dla pojazdów posiadających pneumatycznym lub zawieszenie katalizator uznanym za równoważne osi jezdnych i wyprodukowanych: Przed 1990 r. Stawka podatku w 2012r. (w złotych) Stawka podatku w 2012r. (w złotych) 4 Stawka podatku w 2012r. (w złotych) 5 70,00 80,00 90,00 Od 1990r Stawka podatku w 2012r. (w złotych) 6 60,00 70,00 80,00

Dla pojazdów nie posiadających katalizatora i wyprodukowanych: Przed 1990r Stawka podatku w 2012r. (w złotych) 7 80,00 90,00 100,00 Od 1990r. Stawka podatku w 2012r. (w złotych) 8 70,00 80,00 90,00

1 a) powyżej 3,5tony do 5,5tony włącznie b) powyżej 5,5tony do 9 ton włącznie c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

2

3

1 Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

2 Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton a) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej; 1) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13ton 2) nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14ton 3) nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15ton 4) nie mniej niż 15 ton b) z trzema osiami jezdnymi i dopuszczalnej masie całkowitej; 1) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17ton 2) nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19ton 3) nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21ton 4) nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23ton 149,00 258,00 530,00 687,00 258,00 530,00 687,00 1 059,00 100,00 149,00 410,00 578,00 149,00 410,00 578,00 1 307,00

Id: SGRXK-RUWWT-MBBJV-UNJSZ-KADYA

Strona 1

1 5) nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25ton 6) nie mniej niż 25 ton

2

3 1 059,00 1 059,00 687,00 697,00 1 087,00 1 726,00 1 726,00

4 1 645,00 1 645,00 697,00 1 087,00 1 726,00 2 560,00 2 560,00

5

6

7

8

c) z czterema osiami jezdnymi i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej: 1) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25ton 2) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27ton 3) nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29ton 4) nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31ton 5) nie mniej niż 31 ton 3 Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5tony i poniżej 12ton 4 Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton a) z dwiema osiami i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + przyczepa, ciągnik balastowy + przyczepa: 1) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 2) nie mniej niż 18ton i mniej niż 25 ton 3) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 4) nie mniej niż 31 ton b) z trzema osiami i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + przyczepa, ciągnik balastowy + przyczepa: 1) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton 2) nie mniej niż 40 ton 5 Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 6 Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego a) z jedną osią o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy: 1) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 2) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 3) nie mniej niż 25 ton Id: SGRXK-RUWWT-MBBJV-UNJSZ-KADYA 20,00 186,00 334,00 27,00 334,00 586,00 Strona 2 1 301,00 1 798,00 1 798,00 2 660,00 100,00 80,00 20,00 278,00 585,00 1 474,00 40,00 502,00 960,00 2 023,00

200,00

150,00

300,00

200,00

1

2 b) z dwiema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy: 1) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 2) nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony 3) nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton 4) nie mniej niż 38 ton c) z trzema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy: 1) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton 2) nie mniej niż 38 ton

3

4

5

6

7

8

220,00 640,00 887,00 1 200,00

323,00 887,00 1 348,00 1 774,00

707,00 984,00

984,00 1 337,00 150,00 250,00 100,00 180,00 160,00 260,00 110,00 190,00

7 Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

Przewodniczący Rady Czesław Brzeziński

Id: SGRXK-RUWWT-MBBJV-UNJSZ-KADYA

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.996

  uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3016

  uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3189

  uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3131

  uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7547

  uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7546

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7545

  uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7544

  uchwała nr 59/IX/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7543

  uchwała nr 58/IX/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.