Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7549

Tytuł:

uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy w Troszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 232 pozycja: 7549
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR IX/78/11 RADY GMINY W TROSZYNIE z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 r. Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn zm.) Rada Gminy w Troszynie uchwala, co następuje § 1. Obniża się na terenie gminy Troszyn średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. z dnia 25.10.2011 r. Nr 95, poz.969) z kwoty 74,18zł za 1dt do kwoty 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt zł) za 1 dt, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2012 r. na obszarze gminy. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Czesław Brzeziński

Id: NIYJT-URJNM-AQFJO-KHGEK-UMHYY

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5209

  uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa

 • DZ. URZ. 2011.543.5743

  uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7548

  uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7547

  uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7546

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7545

  uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7544

  uchwała nr 59/IX/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.