Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7553

Tytuł:

uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy w Troszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 232 pozycja: 7553
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR IX/82/11 RADY GMINY W TROSZYNIE z dnia 25 listopada 2011 r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r.(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm), uchwala się co następuje: § 1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 1. § 2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik Nr 2. § 3. Określa się wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 3. § 4. Określa się wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL1/B), stanowiący załącznik Nr 4. § 5. Traci moc Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek leśny i wzorów informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym. § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Czesław Brzeziński

Id: EJRIQ-RDKAT-YTOQA-FMRWH-OVXLS

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/82/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc Deklaracja na podatek leśny Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/82/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc Informacja w sprawie podatku leśnego Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/82/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc Dane o nieruchomościach leśnych Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/82/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik4.doc Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Id: EJRIQ-RDKAT-YTOQA-FMRWH-OVXLS

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.103

  uchwała nr X/93/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7506

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.102

  uchwała nr X/92/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6520

  uchwała nr 173/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.101

  uchwała nr X/91/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

  Jakie obowiązki (dodatkowe podatki, opłaty) ciążyć będą na dzierżawcy 2,5 ha lasu?

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • WDT a ewidencja sprzedaży

  Dokonaliśmy sprzedaży na rzecz nabywcy z UE; potraktowaliśmy to jako WDT, wpisując przychód w rejestr sprzedaży. Czy powinniśmy zaprowadzić jakiś odrębny rejestr (...)

 • Eksport towarów przez rolnika

  Rolnik ryczałtowy zajmujący się produkcją kwiatów chce eksportować swoje produkty. Kraj dostawy - Białoruś. Jaki dokument sprzedaży należy wystawić?

 • Ujęcie faktury w ewidencji VAT

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-montażowych opodatkowanych na zasadach ogólnych i podatkiem VAT. VAT rozliczam w ciągu 30 dni, a w sytuacjach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7552

  uchwała nr IX/81/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7551

  uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7550

  uchwała nr IX/79/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7549

  uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7548

  uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.