Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7827

Tytuł:

uchwała nr 71/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Miasta Podkowy Leśnej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7827
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR 71/XV/2011 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada  1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: § 1.  Określa się wzór formularza IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej  uchwały. § 2.  Określa się wzór formularza DR-1 - deklaracja na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3.  Do wzorów formularzy IR-1 i DR-1 określa się załączniki ZR-1/A ? dane o nieruchomościach rolnych i ZR/1/B ? dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały. § 4.  Traci moc uchwała Nr 18/IV/2002 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.  § 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. § 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 

Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej Bogusław Jestadt   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 71/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik1.doc

ID: QJGUF-RTDPC-KKUAB-QXISP-ZDSZC. Podpisany. Strona 1 / 2

Załącznik Nr 1

i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 

Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej Bogusław Jestadt   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 71/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik1.doc Załącznik Nr 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 71/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik2.doc Załącznik Nr 2 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 71/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik3.doc Załącznik Nr 3 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 71/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik4.doc Załącznik Nr 4

ID: QJGUF-RTDPC-KKUAB-QXISP-ZDSZC. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 33/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.285.4591

  uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.346

  uchwała nr II/11/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy

porady prawne online

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Ukończenie studiów licencjackich a wymiar urlopu

  Pracownik naszej firmy otrzymał niedawno licencjat. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe czy też jak szkołę policealną? Jest to ważne w przypadku obliczania (...)

 • Reprezentacja spółki z o.o.

  Spółka z o.o. (zarząd 4 osobowy; sposób reprezentacji zgodnie z KRS - 2 członków zarządu albo 1 członek zarządu łącznie z prokurentem) złożyła do banku kartę (...)

 • Zapis bankowy

  Czy istnieje prawne uregulowanie dotyczące sformułowania oraz wypełniania dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7826

  uchwała nr 70/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7825

  uchwała nr 69/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7824

  uchwała nr 68/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7823

  uchwała nr 67/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7822

  uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/59/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011 roku określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.