Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7828

Tytuł:

uchwała nr XI/55/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Gniewoszów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7828
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XI/55/11 RADY GMINY GNIEWOSZÓW z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na  obszarze gminy Gniewoszów na 2012r.  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity:  Dz. U. z  2001r.  Nr  142,  poz.1591  z  późn.  zm /,  art.6  ust.3  ustawy  z dnia  15  listopada  1984r.  o podatku  rolnym  /tekst  jednolity: Dz. U. z 2006r Nr 136, poz.969 z późn. zm / oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia  19  października  2011r.  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011r.  / M.P. Nr 95, poz. 969 / Rada Gminy uchwala co następuje:  § 1. Obniża  się  średnią  cenę  skupu  żyta  stanowiącą  podstawę  do  obliczenia  podatku  rolnego  z kwoty  74,18  złotych za 1dt. do kwoty 45,00 złotych za 1 dt.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewoszów.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego i obowiązuje od 01 stycznia 2012r.   

Przewodnicząca Rady Gminy  Maria Halina Banaś

Id: CYFVZ­USVNQ­XBZZD­OMTUY­TAHEE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6308

  uchwała nr XLI/227/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7254

  uchwała nr X/55/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.267.439

  uchwała nr LIV/270/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.305.515

  uchwała nr XIX/122/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7827

  uchwała nr 71/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7826

  uchwała nr 70/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7825

  uchwała nr 69/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7824

  uchwała nr 68/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7823

  uchwała nr 67/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.