Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7858

Tytuł:

uchwała nr XVI/63/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:RADA GMINY RYBNO
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7858
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XVI/63/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek  leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30  października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje: § 1. 1).Określa się wzór formularza informacji o lasach IL-1 stanowiący załącznik Nr1 do niniejszej uchwały. 2) Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny DL-1 stanowiący załącznik Nr 2 do  niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XLV/233/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Rybno Henryka Jędrzejczak Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/63/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc

ID: SAOKJ-FXYQG-FXRTY-PENGF-QUPJR. Podpisany.

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI-63-11 Załącznik nr 2

Strona 1 / 2

Zalacznik1.doc załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI-63-11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/63/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc załącznik nr2 do uchwały NrXVI-63-11

ID: SAOKJ-FXYQG-FXRTY-PENGF-QUPJR. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/96/11 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji o lasach na podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3599

  uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/270/2009 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 października 2008r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji o lasach na podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2795

  uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.1914

  uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7857

  uchwała nr XVI/62/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7856

  uchwała nr XVI/61/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7855

  uchwała nr XVI/60/ 11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7854

  uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7853

  uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.