Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7859

Tytuł:

uchwała nr XVI/64/ /11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:RADA GMINY RYBNO
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7859
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XVI/64/ /11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach  budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991  r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm. ) Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje: § 1. 1) Określa się wzór formularza IN-1 informacji o nieruchomościach i obiektach  budowlany.ch - stanowiący załącznik Nr1 do niniejszej uchwały. 2) Określa się wzór formularza DN-1 deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości ? Dane o nieruchomościach? ( ZN ) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XLV/234/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek  od nieruchomości oraz uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2010r.  w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLV/234/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28  października 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Rybno Henryka Jędrzejczak Załącznik nr 1 Strona 1 / 2 do Uchwały Nr XVI/64/ /11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011 r.

ID: CRCNT-NHRVP-KQOIR-NSFZV-MZYEN. Podpisany.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/64/ /11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc załącznik nr1 do uchwały Nr XVI-64-11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/64/ /11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc załącznik nr 2 do uchwały NrXVI-64-11 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/64/ /11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc załącznik NR 3 do uchwały N rXVI-64-11

ID: CRCNT-NHRVP-KQOIR-NSFZV-MZYEN. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.277.466

  uchwała nr 19/II/10 Rady Miasta Żory z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.282.474

  uchwała nr 160/XV/11 Rady Miasta Żory z dnia 27 października 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji o gruntach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3358

  uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzorów załączników do tych deklaracji i informacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2053

  uchwała nr XXXIV/239/09 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzorów załączników do tych deklaracji i informacji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/144/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości zabytkowych

  Spółka Cywilna nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej w celu wykorzystywania w działalności gospodarczej. Nieruchomość położona jest na (...)

 • Czy szkoła płaci podatek od nieruchomości?

  Jesteśmy zespołem szkół niepublicznych. Wynajęliśmy lokal od jednej z dzielnic Warszawy. Podobno szkoły są zwolnione z opłat na rzecz gminy (dzielnicy). Tymczasem (...)

 • Budowa ogrodzenia wysokości 2 m

  Czy budowa ogrodzenia od strony granicy z inną działką wymaga zgłoszenia w urzędzie bądź uzyskania pozwolenia na budowę? Dodam, że ma być to ceglany murek wysokości (...)

 • Naliczanie podatku od nieruchomości

  W najbliższym czasie mam zamiar dokonać zakupu nieruchomości. Niektóre z nich będą zakupione jako własność, a inne jako użytkowanie wieczyste. Moja wątpliwość (...)

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych

  Czy przy nabyciu wewnątrzwspółnotowym nowych maszyn i urządzeń będących środkami trwałymi naliczam VAT fakturą wewnętrzną i rozliczam jednocześnie podatek należny (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7858

  uchwała nr XVI/63/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7857

  uchwała nr XVI/62/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7856

  uchwała nr XVI/61/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7855

  uchwała nr XVI/60/ 11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7854

  uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.