Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7860

Tytuł:

uchwała nr XVI/65/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:RADA GMINY RYBNO
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7860
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XVI/65/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012  rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr  95, poz. 613 ze zm. ) Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje: § 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych na rok 2012 w następujących wysokościach: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie powyżej 9 ton i poniżej 12 ton Stawka podatku w zł 600,00 750,00 1000,00

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Stawka podatku w zł Dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż15 ton nie mniej niż 15 nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton nie mniej niż 25 ton nie mniej niż 12 ton mniej niż 31 ton nie mniej niż 31 ton Trzy osie Cztery osie i więcej Cztery osie i więcej 2546,00 2846,00

Strona 1 / 3

Stawka podatku w zł

Liczba osi

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub  Inne systemy zawieszenia uznanym za równoważne osi jezdnych 1286,00

Dwie osie

1160,00

Dwie osie Trzy osie

1556,00 1556,00

1732,00 1672,00

2130,00 1546,00

2256,00 1668,00

ID: FDGHG-RUFDD-XCHHQ-HVSHF-RDQXW. Podpisany.

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą

niż 31 ton nie mniej niż 31 ton

i więcej Cztery osie i więcej 2546,00 2846,00

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita od 3,5 tony i poniżej 12 ton Stawka podatku w zł 1296,00

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż  12 ton:

Stawka podatku w zł Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa nie mniej niż 12 ton mniej niż 31 ton Dwie osie nie mniej niż 31 ton Dwie osie nie mniej niż 12 ton mniej niż 40 ton Trzy osie Nie mniej niż 40 ton Trzy osie 2570,00 2900,00 2164,00 2222,00 2056,00 2300,00 Liczba Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  osi pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1556,00 Stawka podatku w zł Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1674,00

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton Stawka podatku w zł 230,00

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Stawka podatku w złotych Stawka podatku w złotych Dopuszczalna masa całkowita zespołu ID: FDGHG-RUFDD-XCHHQ-HVSHF-RDQXW. Podpisany. pojazdów: pojazd silnikowy +  naczepa/przyczepa Liczba Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  osi Inne systemyStrona 2 / 3

pneumatycznym lub uznanym za równoważne zawieszenia osi jezdnych

w złotych Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: pojazd silnikowy +  naczepa/przyczepa nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton Jedna oś nie mniej niż 25 ton Jedna oś nie mniej niż 12 ton mniej niż 33 tony Dwie osie nie mniej niż 33ton mniej niż 38 ton Dwie osie nie mniej niż 38 ton Dwie osie nie mniej niż 12 ton mniej niż 38 ton Trzy osie nie mniej niż 38 ton Trzy osie 1364,00 1768,00 1050,00 1364,00 1468,00 2028,00 1468,00 1820,00 970,00 1252,00 836,00 908,00 588,00 Liczba Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  osi Inne systemy

pneumatycznym lub uznanym za równoważne zawieszenia osi jezdnych 624,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia - mniejszej niż 30 miejsc - 1076,00 zł - równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 1832,00 zł § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Rybno Henryka Jędrzejczak

ID: FDGHG-RUFDD-XCHHQ-HVSHF-RDQXW. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.996

  uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3016

  uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3189

  uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3131

  uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7859

  uchwała nr XVI/64/ /11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7858

  uchwała nr XVI/63/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7857

  uchwała nr XVI/62/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7856

  uchwała nr XVI/61/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7855

  uchwała nr XVI/60/ 11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.