Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7866

Tytuł:

uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Suchożebry.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Suchożebry
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7866
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR IX/44/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na  obszarze Gminy Suchożebry.  Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  /Dz.U z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami/oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada  1984r.  o podatku  rolnym/Dz.U.  z 2006r.  Nr  136,  poz.969  z późn.zmianami/Rada  Gminy  Suchożebry uchwala, co następuje:  § 1. Obniża  się  średnią  cenę  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011r.  określoną  w komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r./MP  z 2011r. Nr 95 poz.969/przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze  Gminy Suchożebry z kwoty 74,18zł za 1dt do 50zł za 1dt.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie w 2012r.    Przewodnicząca Rady  Marzena Komar

Id: JPUQC­OHAPJ­EAUJU­IWTBY­PZAGJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6495

  uchwała nr XXX/190/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Suchożebry.

 • DZ. URZ. 2011.16.406

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Malbork z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na obszarze Gminy Malbork

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6281

  uchwała nr XXXIX/316/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7865

  uchwała nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7864

  uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7863

  uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7862

  uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7861

  uchwała nr XVI/66/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.