Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7935

Tytuł:

uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Maciejowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7935
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV/80/2011 RADY GMINY MACIEJOWICE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012  rok  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.)  i art.  6 ust.  3 ustawy  z dnia  15  listopada  1984  roku  o podatku  rolnym  (Dz.  U.  z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Maciejowice uchwala co następuje :  § 1. Średnią  cenę  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011  roku  określoną  w komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  25  października  2011  roku  (  M.  P.  Nr  95,  poz.969)  obniża  się  z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 32,00 zł.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maciejowice.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Mazowieckiego .   

Przewodniczący Rady  Jacek Łoskot

Id: FJMRT­QSMEB­CWHCA­UETYX­HMAVY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.351.6163

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy w Połajewie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7581

  uchwała nr XIII/54/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6552

  uchwała nr XXXIII/186/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6325

  uchwała nr XLIII/267/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.237.8401

  uchwała nr 73/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podstawa naliczenia odprawy

  Pracownikowi 31.01.2009 nabył prawo do dwumiesięcznej odprawy. W okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy o pracę pracownik otrzymywał zasiłek chorobowy. Nadmienię, (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7934

  uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawiew ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7933

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7932

  uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr VIII/52/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7931

  uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7930

  uchwała nr XIII/55/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.