Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8294

Tytuł:

uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jadów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-22
Organ wydający:Rada Gminy Jadów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 235 pozycja: 8294
Hasła:działalność pożytku publicznego

ID: KQGPY-FIKAJ-ISFYQ-GMBIT-GXVVG. Podpisany.

Strona 1 / 2

ID: KQGPY-FIKAJ-ISFYQ-GMBIT-GXVVG. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.4147

  uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.2413

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2010.336.3653

  uchwała nr LII/272/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Obrazów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Nr I /4 /2010 Rady Gminy Łaziska z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX- 301/10 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Zatrudnianie przez fundację

  Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej może zatrudniać w jakiś sposób wykonawców (np. na umowę-zlecenie) i czy takim wykonawcą może być fundator?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8293

  uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8292

  uchwała nr 123/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Miasta Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8291

  uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8290

  uchwała nr 106/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8289

  uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wilga oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.