Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/133/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ślęza

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-21
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 237 pozycja: 4155
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/133/11 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 28 października 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ślęza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ - Rada Gminy Kobierzyce postanawia: § 1. 1. Nadać nazwę ulicy - Lipowa - we wsi Ślęza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 199/2. 2. Nadać nazwę ulicy - Lawendowa - we wsi Ślęza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 199/5. 3. Szczegółowy przebieg ulic przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce mgr Czesław Czerwiec

Id: LLULM-IRWTN-VFPZP-MCCVN-NXDBT. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XII/133/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 października 2011 r. Zalacznik1.pdf zal Ślęza Lawendowa Lipowa

Id: LLULM-IRWTN-VFPZP-MCCVN-NXDBT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.170.4278

  uchwala nr XXXV/186/10 Rady Gminy w Stupsku z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Stupsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.143

  uchwała nr XLVIII/354/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/334/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVII/182/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Karczowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/77/12 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 7 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w granicach osady Siedliszcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2696

  uchwała nr XLIX/370/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/31/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/132/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały

 • uchwała nr XII/131/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pełczyce

 • uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Jemielno z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2012 roku oraz ustalenia warunków zwolnień od tego podatku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.