Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Świętej Katarzynie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 239 pozycja: 4180
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/107/11 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w Świętej Katarzynie. Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwy ulic będących własnością Gminy Siechnice, w miejscowości Święta Katarzyna: - działaka o numerach 820/2, 822/1, 820/1, 1104/1 i 815 /1 - ul. Bzowa - działka nr 932/1 - Jastrzębia - działka nr 757/17 - ul. Sokola Na wniosek właściciela drogi wewnętrznej, nadaje się nazwę ulicy, w miejscowości Świeta katarzyna: - działak o numerach 1113/8 i 760/8 - ul. Sokola Położenie ulicy przedstawiono na załączniku graficznym w skali 1:2500, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Roman Kasprowicz

Załącznik do Uchwały Nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik1.pdf obręb Święta Katarzyna

Id: TNARE-FMZRA-JJKAN-PPGPV-XHBKE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świętej Katarzynie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/177/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/171/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/260/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/206/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia obwodów i sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Święta Katarzyna.

porady prawne online

Porady prawne

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/100/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • uchwała nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju.

 • uchwała nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 października 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława.

 • uchwała nr XIV/68/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • uchwała nr XIV/66/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.