Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8616

Tytuł:

uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-31
Organ wydający:Rada Gminy w Promnie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 240 pozycja: 8616
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV/80/11 RADY GMINY W PROMNIE z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t. j. z 2002r. Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) Rada Gminy w Promnie uchwala co następuje: § 1. Zarządza się na terenie Gminy Promna pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. § 2. Inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi Gminy Promna wg załącznika do uchwały. § 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy pobranych kwot. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Promna. § 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Julian Sowiński

Id: HDSWX-HTGDL-OPMFC-WPKBE-SLPDV. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XIV/80/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 6 grudnia 2011 r.

L.p 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Nazwisko i imię Pacholczak Wojciech Sadowska Dorota Jackowski Jerzy Ukleja Mariusz Skrzeczyński Sławomir Rąbkowski Adam Łukasiak Jerzy Tokarski Jan Chyc Wiktor Michalski Robert Błaszczyk Anna Grzywacz Łukasz Kaźmierski Ryszard Sowiński Sylwester Dominiak Stefan Radecki Andrzej Bąk Henryk Bień Bożena Pucek Irena Dupczyk Grzegorz Nowicki Jan Kurowski Jacek Dzikołowski Sławomir Krawczyk Ewa Tokarska Elżbieta Milczarek Zygmunt Piotrowski Włodzimierz Makówka Małgorzata Sarniak Witold Kucharski Stanisław Wójcik Robert Kochańska Danuta

Sołectwo Biejków Biejkowska Wola Bronisławów Broniszew Daltrozów Domaniewice Falęcice Falęcice-Parcela Falęcice-Wola Góry Jadwigów Karolin Lisów Lekarcice Lekarcice Nowe Lekarcice Stare Mała Wieś Osuchów Olszamy Olkowice Pacew Piekarty Pelinów Pnie Promna Promna-Kolonia Przybyszew Rykały Sielce Stanisławów Wojciechówka Wola Branecka

Id: HDSWX-HTGDL-OPMFC-WPKBE-SLPDV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1742

  uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1735

  uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 5 kwietnia 2011r. zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2846

  uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.1792

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1670

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Adamówka z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8615

  uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/69/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8614

  uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8613

  uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8612

  uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8611

  uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze gminy Promna.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.