Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3935

Tytuł:

uchwała nr X/102/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-16
Organ wydający:Rada Miejska w Zbąszyniu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 248 pozycja: 3935
Hasła:upoważnienia

UCHWAŁA NR X/102/11 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2577 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. § 2. Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Id: IZGXU-NYFDK-QPQHL-FHDDK-QJMVF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.954

  uchwała nr IV/12/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1677

  uchwała Nr XIII/164/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3469

  uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3084

  uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy Lipno z dnia 5 września 2011r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Lipno

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3934

  uchwała nr X/101/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3933

  uchwała nr X/97/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej w Zbąszyniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3932

  uchwała nr X/96/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Przyprostyni oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowej, obejmującego działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/10, 13, 14, 15, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8 i 16/9 w Przyprostyni, gm. Zbąszyń, w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 751/3

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3931

  uchwała nr XI/ 96 /2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2011r. zmiany Uchwały Rady Miasta Gniezna Nr XLVII/ 523 /2010 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2010 ? 2014.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.247.3930

  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność § 19 pkt 3 lit. a uchwały Nr XI/94/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo ? usługowej i zieleni, fragmentu osiedla Róża w Gnieźnie ? część B. w


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.