Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.250.3970

Tytuł:

uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Kobyla Góra w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-20
Organ wydający:Rada Gminy Kobyla Góra
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 250 pozycja: 3970
Hasła:obwody głosowania

UCHWAŁA NR VIII/49/11 RADY GMINY KOBYLA GÓRA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Kobyla Góra w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 12 § 4 i § 10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami/ uchwala się co następuje: § 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 10 w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, ul. Tomasza Sikorskiego 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobyla Góra. § 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Mietków z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Mietków w Domu Pomocy Społecznej ?Nad Zalewem? w Borzygniewie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2818

  uchwała nr XL/231/10 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na obszarze Gminy Kobyla Góra w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.263.4178

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 2 września 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Piaski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.267.4240

  uchwała nr IX/102/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.268.4255

  uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.250.3969

  uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/36/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów rozliczania się inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.250.3968

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.250.3967

  uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kotlin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.250.3966

  uchwała nr VII/67/2011 Rady Miejskiej Krzyż Wielkopolski z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Kalinowej i ul. Akacjowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.250.3965

  uchwała nr IX /47/2011 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Dąbie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.