Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 86/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Zgorzelec
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 252 pozycja: 4555
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR 86/11 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami)  Rada Gminy Zgorzelec uchwala, co następuje:  § 1. Obniża  się  cenę  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  ogłoszoną  w Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011  r.  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 60,00 zł za 1 dt.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.   

Przewodnicząca Rady Gminy  Zgorzelec  Janina Słabicka

Id: JETKO­LTZVF­KTMND­JIXGN­HTUKC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/449/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5601

  uchwała nr XXXVI/141/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/140/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6056

  uchwała nr XXXI/128/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Odliczenie podatku VAT od zakupu oleju silnikowego

  Do celów prowadzonej działalności gospodarczej używam samochodów osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie odliczam podatku VAT od nabytego paliwa silnikowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 85/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr 84/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XIII/83/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników

 • uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.