Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Żukowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 252 pozycja: 4559
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR XII/69/2011 RADY GMINY ŻUKOWICE z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ? Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami?, art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ? Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami? Rada Gminy Żukowice uchwala, co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu 1q żyta, przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2012 rok z kwoty 74,18 zł do kwoty 48,00 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/138/2010 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2011r. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żukowice.

Przewodniczący Rady Gminy Żukowice

Ryszard Penc

Id: UYBWL?EBDTL?IXARW?GBJPG?FFSJP. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Żukowice Nr XII /69/2011 z dnia 09 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2012 r. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. ?Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 i Nr 191, poz. 1412 ? Rada Gminy uprawniona jest do obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.

Id: UYBWL?EBDTL?IXARW?GBJPG?FFSJP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5209

  uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.543.5743

  uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5165

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieniec na 2012 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/200/2010 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2010r. obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.357.6311

  uchwała nr XV/147/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Międzychód na rok 2012.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/68 /2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Żukowice.

 • uchwała nr 87/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, zawierające dane niezbędne do wymiaru i poboru podatków.

 • uchwała nr 86/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • uchwała nr 85/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.