Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 253 pozycja: 4576
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:  § 1. Średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie  średniej  ceny  skupu żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011 roku, obniża się do kwoty  54,00 zł  za 1 q,  którą przyjmuje się za podstawę ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy w 2012 roku.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.   

Przewodniczący Rady  Roman Kasprowicz

Id: WIHPK­KERHG­IEWQA­BMBPZ­NLQIL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6343

  uchwała nr XXXI/99/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2011.318.3892

  uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.10.147

  uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.173.4037

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.336.5714

  uchwała nr X/70/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • uchwała nr XVI/143/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin .

 • uchwała nr XVI/142/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin .

 • uchwała nr XVI/141/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.