Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.25.813

Tytuł:

uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-02-26
Organ wydający:Rada Gminy Zaręby Kościelne
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 25 pozycja: 813
Hasła:pomoc społeczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.750

  uchwała nr XLI/209/10 Rady Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Harasiuki oraz zasad zwrotu poniesionych wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu.

 • DZ. URZ. 2009.332.2475

  uchwała nr XXXIX/324/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Opatów oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu

 • DZ. URZ. 2009.354.2599

  uchwała nr XLVIII/374/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Iwaniska oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1723

  uchwała nr XLVIII/315/09 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.561

  uchwała nr XXVIII/231/09 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Baranów Sandomierski oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.812

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.811

  uchwała nr III/23/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zaręby Kościelne na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.810

  uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 08 listopada 2010 roku Nr XXXIII/190/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.809

  uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.808

  uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu konsultacji społecznych?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.