Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jordanów Śląski w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-14
Organ wydający:Rada Gminy Jordanów Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 262 pozycja: 4977
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jordanów Śląski w 2012 roku Na podstawie art. 18 ust. ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), Rada Gminy Jordanów Śląski uchwala co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 55,63 zł za 1q - przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jordanów Śląski w 2012 roku. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cholewa

Id: OIMUQ-TVMBG-CWSTU-YGNYO-MMBGL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.16.406

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Malbork z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na obszarze Gminy Malbork

 • DZ. URZ. 2011.162.3403

  uchwała nr XI/101/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na obszarze Gminy Malbork

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2877

  uchwała Nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.519.5232

  uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Zakup mieszkania a ulga odsetkowa

  W 2004 roku kupiłam mieszkanie na rynku wtórnym. Na zakup mieszkania zaciągnęłam kredyt hipoteczny. Czy spłacane odsetki od kredytu stanowią mogę odliczyć od podstawy (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Substrat zachowku

  Czym jest substrat zachowku?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Jemielno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2012 r.

 • uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Jemielno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych od 1 stycznia 2012 roku oraz niektórych zwolnień i obniżek.

 • uchwała nr XIX/117/2011 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych

 • uchwała nr XIX/116/2011 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie w obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. do celów wymiaru podatku rolnego

 • uchwała nr XI/74/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr X/61/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.