Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4207

Tytuł:

uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-04
Organ wydający:Rada Powiatu w Pleszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 264 pozycja: 4207
Hasła:statuty powiatu

UCHWAŁA NR VIII/55/11 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego Na podstawie art.2 ust.4, art.12 pkt1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje : § 1. W § 69 ust. 2 załącznika do uchwały nr XXXI/170/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Pleszewskiego wprowadza się następujące zmiany : 1) pkt 11 otrzymuje brzmienie ? Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie ?, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka

Id: WHAYX-XLUSD-MGNKE-CWXAZ-OPUNM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3241

  uchwała nr V/36/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3325

  uchwała nr XIX/106/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.2441

  uchwała nr IV/29/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: uchylenia przepisów porządkowych regulujących sprawę używania widowiskowych materiałów pirotechnicznych na terenie powiatu pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.687

  uchwała nr XII/67/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustanowienia sztandaru Powiatu Pleszewskiego oraz zasad jego używania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3098

  sprawozdanie Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2010 ROK

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4206

  uchwała nr VIII/53/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/244/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4205

  uchwała nr X/65/2011 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4204

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/25/2011 Rady Gminy Przemęt z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4203

  uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4202

  uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.