Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.276.4418

Tytuł:

uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-18
Organ wydający:Rada Gminy Dopiewo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 276 pozycja: 4418
Hasła:obwody głosowania

UCHWAŁA NR XI/86/11 RADY GMINY DOPIEWO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm: Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz.134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777 oraz Nr 147, poz.881) Rada Gminy Dopiewo na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje: § 1. Na terenie gminy tworzy się następujący obwód do głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach:

Nr głosowania 11 obwodu Granice obwodu głosowania Dom Pomocy w Lisówkach Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2 tel. (61) 814-8049

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Dopiewo.

Id: OQASC-HSBEV-BHUKF-LYETR-WVMUT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.395

  uchwała nr XVI/59/2011 Rady Gminy Rajcza z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rajczy, celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.379

  uchwała nr XIII/86/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.2232

  uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Dębowiec z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego zamkniętego obwodu głosowania Nr 7 w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.336.5707

  uchwała nr XV/98/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.396

  uchwała nr XI/90/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.276.4417

  uchwała nr XII/96/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.276.4416

  uchwała nr XII/68/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XLVII/252/2010 z dnia 24.06.2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie Miasta Luboń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.276.4415

  uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.276.4414

  uchwała nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obejmującego działki nr geodezyjny 14/1, 16 oraz część działki 14/2 we wsi Huta Trzemeszeńska, gmina Trzemeszno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.276.4413

  uchwała nr VII/40/2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Wysoka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.