Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.278.4436

Tytuł:

uchwała nr X/62/11 Rady Miejskiej Odolanów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-18
Organ wydający:Rada Gminy i Miasta Odolanów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 278 pozycja: 4436
Hasła:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/62/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2011 r. (Pieczęć nagłówkowa przedsiębiorcy)

Numer Identyfikacji Podatkowej przedsiębiorcy

ZGŁOSZENIE ZAMIARU SKORZYSTANIA Z POMOCY W FORMIE ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS I ZATRUDNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJĄCYCH NA TERENE GMINY I MIASTA ODOLANÓW

Podstawa prawna Uchwała Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr z dnia w sprawie pomocy de minims i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28 grudnia 2006 r.)

Termin składania

A. MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZENIA

1. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ul. Rynek 1 63-430 Odolanów

B. DANE PRZEDSIĘBIORCY SKŁADAJĄCEGO ZGŁOSZENIE

* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q

1. podmiot niebędący osobą fizyczną

q

2. osoba fizyczna

3. Nazwa pełna */ Nazwisko **

4. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię, drugie imię **

5. Nazwa i adres organu rejestrowego *

6. Numer i data wpisu KRS /CEIDG-1/EDG

7. Identyfikator REGON

8. Klasa PKD

9. Numer PESEL**

10. Imię ojca **

11. Imię matki **

B.2. ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA**

12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17.Nr domu

18.Nr lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

B.3. KONTAKT

22. Telefon 23. Faks

24. E-mail
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.242.3865

  uchwała nr 14/1159/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2011r. orzekająca nieważność postanowień § 6 ust. 8 uchwały Nr VII/46/2011 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Komarówka Podlaska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.6.86

  uchwała nr XXXVIII/525/2009 Rady Miasta Jaworzno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta Jaworzna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1232

  uchwała nr XLVI/233/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia ?Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy ?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 61/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/39/2011 Rady Gminy Malczyce z 24 maja 2011 r. w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Malczyce

porady prawne online

Porady prawne

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

  Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zakład pracy chronionej, który jest ustawowo zwolniony z podatku od nieruchomości, zwraca się z prośbą o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w związku (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.278.4435

  uchwała nr X/61/11 Rady Miejskiej Odolanów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany treści uchwały Nr XX/139/08 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 31 października 2008 w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.278.4434

  uchwała nr X/ 60 /11 Rady Miejskiej Odolanów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/161/09 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.278.4433

  uchwała nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoże gazu Miłosław E ? Winna Góra ? KGZ Radlin II odcinek na terenie gminy Miłosław obręb: Bugaj

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.277.4432

  postanowienie nr OPO-4210-31(9)/2011/422/XII/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 września 2011r. w sprawie sprostowania zmiany taryfy dla ciepła ustalonej dla DALKIA Wągrowiec sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.277.4431

  decyzja nr OPO-4210-43(11)/2011/1317/X/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez ?GEOTERMIA-CZARNKÓW? sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.