Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4627

Tytuł:

ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 28 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na terenie Gminy i Miasta Zduny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-27
Organ wydający:Burmistrz Gminy i Miasta Zduny
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 286 pozycja: 4627
Hasła:czynsze

OGŁOSZENIE NR .................... BURMISTRZA GMINY I MIASTA ZDUNY z dnia 28 lutego 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na terenie Gminy i Miasta Zduny Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, z późn. zm./ oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części /Dz.U. Nr 250; poz. 1873/ ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na terenie Gminy i Miasta Zduny. Załącznik do Ogłoszenia Nr .................... Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik1.rtf Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

Id: KKTHA-IRHKO-CFYQX-CVYAI-HRLAL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.10

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Kolno z dnia 22 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009r. położonych na obszarze Miasta Kolno

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Grajewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. 2011.159.1274

  ogłoszenie nr MI.1.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 18 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Myślenice

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Burmistrza Ścinawy z dnia 12 marca 2010r. w sprawie dotychczasowych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego położonych na obszarze miasta i gminy Ścinawa, za rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4626

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le-2.4131-1-333/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011r. orzekające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr X/93/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Rawicz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4625

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le-2.4131-1- 324/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania i podziału środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielichowo korzystających z opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4624

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-8.4131-1-313 /11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2011r. wskazujące że uchwała Nr XVII/191/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód C w Poznaniu wydana została z nieistotnym naruszeniem prawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4623

  ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego z dnia 3 października 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego "modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Włoszakowice dla obrębu Grotniki"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4622

  uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie dziennych stawek opłaty targowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.