Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.28.661

Tytuł:

uchwała nr 14/IV2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2011r. określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Krzywcza

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-03-14
Organ wydający:Rada Gminy Krzywcza
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 28 pozycja: 661
Hasła:Dotacje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.143

  uchwała nr 213/XXIX/08 Rady Gminy Krzywcza z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających w Gminie Krzywcza

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2345

  uchwała nr 66/XII/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3401

  uchwała nr 86/XV/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krzywcza

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2346

  uchwała nr 71/XIII/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę własną w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.48.1050

  uchwała nr 328/XLV/2010 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 kwietnia 2010r. określającą zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic pomiędzy sołectwami na terenie Gminy Krzywcza

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.660

  uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Gminy Krasne z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.659

  uchwała nr IV/33/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.658

  uchwała nr IV/32/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie: Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczyna ze środków budżetu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.657

  uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 15 lutego 2011r. o zmianie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2006 - 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.656

  uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.