Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.290.4690

Tytuł:

uchwała nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-28
Organ wydający:Rada Miejska w Pleszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 290 pozycja: 4690
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/118/2011 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 21 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje : § 1. Nadaje się drodze w Pleszewie w rejonie ulic Sienkiewicza - Ogrodowa położonej na działkach o numerach : 857 i 858, oznaczonej na załączonej do uchwały mapie jako odcinek A ? B, nazwę Lecha Kaczyńskiego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Załącznik do Uchwały Nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik Nr 1

Id: CUTLN-TWNQP-OGXGP-JOLGD-MVBIV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2854

  uchwała nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6346

  uchwała nr XIII/141/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ronda w Pleszewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4207

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5406

  uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3241

  uchwała nr V/36/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.290.4689

  uchwała nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.290.4688

  uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Młodasko obszar wschodni

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.290.4687

  uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.289.4686

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le-3.4131 -1- 320/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 września 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr X/63/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siedlec w części dotyczącej: § 7

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.289.4685

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.5.4131-1- 304/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 września 2011r. orzekające nieważność w całości uchwały Rady Gminy Wijewo Nr X/73/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej we wsi Miastko


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.