Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.29.679

Tytuł:

uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-03-16
Organ wydający:Rada Miejska Jasła
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 29 pozycja: 679
Hasła:Dotacje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2363

  uchwała nr VII/24/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 02 marca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Obrzycko w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.3262

  uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Mirów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.206.6203

  uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.547

  uchwała nr III/12/2011 Rady Gminy Borowa z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Borowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1635

  uchwała Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Zadania zlecone gminie

  Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

 • Obowiązki nauczyciela

  Jakie obowiązki nakłada prawo na nauczyciela?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.678

  informacja nr 3/2011 Starosty Brzozowskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo - kartograficznego wsi Jabłonka, gmina Dydnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.677

  informacja nr 2/2011 Starosty Brzozowskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo - kartograficznego wsi Grabownica Starzeńska, gmina Brzozów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.676

  decyzja nr OKR-4210-15(6)/2011/13702/IVA/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Stanisława Andrysiewicza, prowadzacego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany - Stanisław Andrysiewicz z siedzibą w Tarnobrzegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.675

  zarządzenie nr 70/11 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia w 2011 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.674

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego zawarte w dniu 9 marca 2011r. pomiędzy: Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie przekazywania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.