Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.29.698

Tytuł:

uchwała nr 39/VII/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 43/VI/ 2007 z dnia 12 marca 2007 r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-03-16
Organ wydający:Rada Gminy Jawornik Polski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 29 pozycja: 698
Hasła:Podatki - pobór podatków w drodze inkasa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2884

  uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VII/35/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy na okres 5 lat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.1516

  uchwała nr 50/IX/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 43/VI/ 2007 z dnia 12 marca 2007 r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.62.1251

  uchwała nr XL/462/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr VI/33/07 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie cen za usługi przewozowe środkami Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz opłat dodatkowych zmienionej uchwałą nr XXXVII/417/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej cen za usługi przewozowe środkami Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz opłat dodatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.455

  uchwała nr XXVII/279/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/205/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec, zmienionej uchwałą Nr XI/89/07 z dnia 6 września 2007 r. oraz uchwałą Nr XIII/123/07 z dnia 29 listopada 2007 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.496

  uchwała nr XXX/203/2009 Rady Miasta Brzozów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VI/38/2007 z dnia 14 marca 2007 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa wyznaczenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.697

  uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Grodzisko Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.696

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Gawłuszowice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/227/2010 Rady Gminy Gawłuszowice z dnia 9 listopada 2010 roku dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.695

  uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Czermin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.694

  uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.693

  uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/128/05 Rady Gminy w Czerminie z dnia 11 lutego 2005 roku dotyczącego zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.