Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.30.707

Tytuł:

uchwała nr 22/VI/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Jawornik Polski na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-03-17
Organ wydający:Rada Gminy Jawornik Polski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 30 pozycja: 707
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.50.1086

  uchwała nr 306/XLVI/2010 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Jawornik Polski na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.62.1513

  uchwała nr 275/XXXVIII/09 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jawornik Polski

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.47.1034

  uchwała nr 328/XLVIII/2010 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jawornik Polski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2616

  uchwała nr 75/XV/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jawornik Polski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.416

  uchwała nr 35/VI/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Jawornik Polski.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.706

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Ulanów na lata 2011 ? 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.705

  uchwała nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Lesko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.704

  uchwała nr VI/66/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011 w województwie podkarpackim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.703

  sprawozdanie nr 1 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działającej przy Staroście Jarosławskim w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.702

  obwieszczenie nr 10 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 8 marca 2011r. w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia wygasłych mandatów w Radzie Miejskiej w Nowej Sarzynie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.