Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.31.551

Tytuł:

zarządzenie Nr 16/11 Starosty Białogardzkiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu białogardzkiego w roku 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-22
Organ wydający:Starosta Białogardzki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 31 pozycja: 551
Hasła:koszty utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

ZARZĄDZENIE NR 16/11 STAROSTY BIAŁOGARDZKIEGO z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu białogardzkiego w roku 2011 Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala sie średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2011 roku w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu białogardzkiego w wysokości: 1. w Ośrodku Wspierania Rodziny "Dom Pod Świerkiem" w Białogardzie - 2.918,60 zł 2. w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie - 1.520,53 zł 3. w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie - 4.281,40 zł 4. w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "DORIAN" w Darłowie - 4.450,59zł § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: PMRDL-WSWIP-ORCEY-SGTGE-JSHSB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.253

  zarządzenie nr 58/09 Starosty Białogardzkiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego w roku 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.19.383

  zarządzenie nr 91/10 Starosty Białogardzkiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.480

  zarządzenie Nr 48/12 Starosty Białogardzkiego z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego oraz w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu białogardzkiego w roku 2012

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.257

  zarządzenie nr 4/2009 Starosty Myśliborskiego z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2009 roku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.550

  aneks Nr 1/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ? w ramach zadań bieżących powierzonych gminom zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Złocieniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.549

  aneks Nr 1/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ? w ramach zadań bieżących powierzonych gminom zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Wolin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.548

  aneks Nr 1/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ? w ramach zadań bieżących powierzonych gminom zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miejską Wałcz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.547

  aneks Nr 1/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ? w ramach zadań bieżących powierzonych gminom zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Tychowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.546

  aneks Nr 1/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ? w ramach zadań bieżących powierzonych gminom zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Trzcińsko Zdrój

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.