Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5163

Tytuł:

uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wapno .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-28
Organ wydający:Rada Gminy Wapno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 319 pozycja: 5163
Hasła:

UCHWAŁA NR X/69/2011 RADY GMINY WAPNO z dnia 24 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze  gminy Wapno .  Na  podstawie  art.6  ust.3  ustawy  z dnia  15  listopada  1984  roku  o podatku  rolnym  (Dz.U.  z 2006  roku  Nr  136,  poz.969, z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy Wapno uchwala, co następuje ?   § 1. Obniża się cenę skupu żyta określoną w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym  i ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie  średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011 roku przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku  rolnego za 2012 rok z kwoty 74,18 zł za 1 kwintal żyta do kwoty 59 zł za 1 kwintal żyta.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku rolnego za 2012 roku. 

Id: 028C477F­64B9­45A2­B162­DD1A86F2C441. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do uchwały Nr X/69/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011 roku w sprawie określenia  ceny  żyta  przyjmowanej  jako  podstawa  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  gminy  Wapno  w 2012  roku.  Zgodnie  z art.  6 ust.1  ustawy  z dnia  15  listopada  1984  roku  o podatku  rolnym,  podatek  rolny  za  rok  podatkowy wynosi?  ­ od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,  ­ od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta obliczoną według ceny skupu żyta za  okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku.  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił cenę 1 q żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011  roku w wysokości 74,18 zł.  Rada  Gminy  Wapno  biorąc  pod  uwagę  sytuację  finansową  rolników  skorzystała  z uprawnienia  do  obniżenia  ceny  skupu  żyta  przyjmowanej  jako  podstawa  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  gminy  i obniżyła cenę 1 q żyta do kwoty 59 zł. 

Id: 028C477F­64B9­45A2­B162­DD1A86F2C441. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.267.439

  uchwała nr LIV/270/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.305.515

  uchwała nr XIX/122/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6482

  uchwała nr XI/62/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6336

  uchwała nr XXXIX/224/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7254

  uchwała nr X/55/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5162

  uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XXI/121/05 Rady Gminy Wapno z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Wapno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5161

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5160

  uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5159

  uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5158

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011 roku w sprawie Statutu Gminy Koło.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.