Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5165

Tytuł:

uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieniec na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-28
Organ wydający:Rada Gminy Kamieniec
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 319 pozycja: 5165
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/62/2011 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 25 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieniec na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami ) art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969, ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kamieniec do kwoty 55,00 zł za 1 dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Id: HIVVV-UBBWO-HGZYY-VZLMQ-DXBOS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5209

  uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5490

  uchwała nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.357.6311

  uchwała nr XV/147/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Międzychód na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.231.7375

  uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5164

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5163

  uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wapno .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5162

  uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XXI/121/05 Rady Gminy Wapno z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Wapno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5161

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5160

  uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.