Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5209

Tytuł:

uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-29
Organ wydający:Rada Miasta i Gminy Wronki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 320 pozycja: 5209
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/87/2011 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 26 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej uchwala się, co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt, przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Wronki. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Id: TOTJI-ZQBRU-RCZRW-YZJIQ-GLWZW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.543.5743

  uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5165

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieniec na 2012 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/200/2010 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2010r. obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.357.6311

  uchwała nr XV/147/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Międzychód na rok 2012.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5208

  uchwała nr XII/86/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 października 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5207

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5206

  uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 października 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5205

  uchwała nr XII/93/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5204

  uchwała nr XII/85/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.