Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.324.5388

Tytuł:

uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego na obszarze gminy, na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-02
Organ wydający:Rada Gminy Rychtal
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 324 pozycja: 5388
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/54/2011 RADY GMINY RYCHTAL z dnia 28 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego na obszarze gminy, na 2012 rok. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zmianami ) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje : § 1. Obniża się na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Rychtal średnią cenę skupu 1dt żyta, przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego do kwoty 52,00 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leszek Musiała

Id: EVZCP-GNILR-BNXHK-XTDDS-NEAIZ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/54/2011 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 października 2011 r. do Uchwały Nr XI/54/2011 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy , na 2012 rok. Biorąc pod uwagę cenę żyta w skupie na terenie gminy Rychtal i w ościennych punktach skupu, która wynosiła średnio w ostatnich trzech latach 55,00 zł Rada Gminy postanowiła obniżyć cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego z kwoty 74,18 zł za 1dt do kwoty 52,00 zł za 1dt.

Id: EVZCP-GNILR-BNXHK-XTDDS-NEAIZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.348.6027

  uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/104/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.342.5819

  uchwała nr XIV/145/2011 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skulsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2711

  uchwała Nr XII / 80 /11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. 2012.605

  uchwała nr XIV/62/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.324.5387

  uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.324.5386

  uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.324.5385

  uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.324.5384

  uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie wysokości podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.324.5383

  uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.