Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5406

Tytuł:

uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-02
Organ wydający:Rada Miejska w Pleszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 325 pozycja: 5406
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/123/2011 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 19 października 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie. Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje: § 1. Uchwala się statut Osiedla nr 7 w Pleszewie. Statut stanowi załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. § 3. Traci moc zał. Nr 7 do uchwały nr XXX/184/97 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw i osiedli. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Załącznik do Uchwały Nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011 r. Zalacznik1.pdf Statut osiedla Nr 7 w Pleszewie

Id: NIYSI-KEJVB-YYRIN-RNMQZ-ULBJO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4207

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3241

  uchwała nr V/36/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3189

  uchwała nr XVI/176/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 w Pleszewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3214

  uchwała nr XVI/175/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla nr 6 w Pleszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3223

  uchwała nr XVII/205/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla nr 3

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5405

  uchwała nr XII/122/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zielona Łąka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5404

  uchwała nr X/75/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 19 października 2011r. w sprawie w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5403

  uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 19 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5402

  uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 19 października 2011r. w sprawie dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5,0m3/dobę.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5401

  uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy w Baranowie z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Baranów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.