Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.32.596

Tytuł:

wyrok Nr Sygn. akt II SA/Sz 510/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/193/2005 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty w części dotyczącej nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim przy ul. Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 234/1

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 32 pozycja: 596
Hasła:wyroki

WYROK NR SYGN. AKT II SA/SZ 510/10 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SZCZECINIE z dnia 8 września 2010 r. w sprawie ze skargi B. i R.B., I. i W.P., T.S., M. i T.S. na uchwałę Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 05 września 2005 r. nr XXXIV/193/2005 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder Sędziowie Sędzia WSA Arkadiusz Windak (spr.), Sędzia NSA Mirosława Włodarczak-Siuda Protokolant Małgorzata Płocharska-Małys po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 września 2010 r. sprawy ze skargi B. i R.B., I. i W.P., T.S., M. i T.S. na uchwałę Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 05 września 2005 r. nr XXXIV/193/2005 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty I. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim przy ul. Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 234/1 (obecnie po jej podziale działki nr 234/4 i 234/6).

Id: PMQYK-HITKZ-QRTSU-EUWNZ-CTLLL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.2192

  uchwała nr XXXII/215/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 października 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1688

  uchwała nr XXXI/194/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2009r. Uchwała w sprawie ustalenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.1596

  uchwała nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.65.1175

  uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z siłowni gminnej w Ustroniu Morskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.47

  uchwała nr XXXIII/225/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego pn. ?Moje boisko ? Orlik 2012?.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.595

  wyrok Nr Sygn. akt II SA/Sz 509/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2010 r. stwierdzający nieważnosć uchwały Nr LVI/350/2001 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 18 października 2001 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Świnoujście

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.594

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 14 marca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Karnice przeprowadzonych w dniu 13 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.593

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 14 marca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dolice przeprowadzonych w dniu 13 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.592

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 14 marca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Trzebiatowie przeprowadzonych w dniu 13 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.591

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.