Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.326.5439

Tytuł:

uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Doruchów w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-02
Organ wydający:Rada Gminy w Doruchowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 326 pozycja: 5439
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/52/2011 RADY GMINY W DORUCHOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Doruchów w 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r. ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 40 zł za 1 dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Id: NTVPU-MYCVL-XDAMD-ALEFI-UCGQX. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do uchwały Nr IX/52/2011 Rady Gminy Doruchów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Doruchów w 2012 r. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Z uwagi na wysoką średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r., postanowiono obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy z kwoty 74,18 zł do kwoty 40 zł za 1 dt.

Id: NTVPU-MYCVL-XDAMD-ALEFI-UCGQX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.305.515

  uchwała nr XIX/122/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.267.439

  uchwała nr LIV/270/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7254

  uchwała nr X/55/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.326.5438

  uchwała nr Nr IX/51/2011 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.326.5437

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.326.5436

  uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.326.5435

  uchwała nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 października 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2012 ? 2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.326.5434

  uchwała nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ostrzeszowie w rejonie ulic: 1-go Maja, Leśnej, al. Wojska Polskiego i Zamkowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.