Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5490

Tytuł:

uchwała nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-06
Organ wydający:Rada Miejska w Rychwale
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 328 pozycja: 5490
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/107/11 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami ) u c h w a l a się, co następuje: § 1. W roku podatkowym 2012 obniża się średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rychwał, do kwoty 40,00 zł. za 1 dt żyta. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE Ireneusz Stachurski

Id: SICJS-NNPTB-RPKIP-MZSEX-CHSBL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5209

  uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5165

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieniec na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.231.7375

  uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.357.6311

  uchwała nr XV/147/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Międzychód na rok 2012.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5489

  uchwała nr XIII/106/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5488

  uchwała nr XIII/105/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5487

  uchwała nr XIII/104/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5486

  uchwała nr XIII/103/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5485

  uchwała nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłaty targowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.