Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.348.6027

Tytuł:

uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Bralin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 348 pozycja: 6027
Hasła:

UCHWAŁA NR NR XIII/60/2011 RADY GMINY BRALIN z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki  podatku rolnego  Na  podstawie  art.  6 ust.  3 ustawy  z dnia  15  listopada  1984r.  o podatku  rolnym  (t.  j.  Dz.  U.  z 2006  r.  Nr  136,  poz.969 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:  § 1. Obniża się na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Bralin średnią cenę skupu 1 dt żyta, przyjmowaną  jako podstawę do obliczenia podatku rolnego ­ do kwoty 59,90 zł.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.  § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  2. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  jej  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2012. 

Id: MQAGV­ESRLW­ETVEH­XXOUB­TQJUT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.324.5388

  uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego na obszarze gminy, na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.255.4029

  uchwała nr XLIX/284/10 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta , przyjmowanej jako podstawę do obliczania stawki podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI / 69 / 2011 Rady Gminy Sułów z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ,przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Sułów na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.348.6026

  uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 października 2011r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Doruchów, dla działki nr 219/19 we wsi Przytocznica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.348.6025

  uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 26 października 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Łęka Opatowska będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.348.6024

  uchwała nr XIII/76/ 2011 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.348.6023

  uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 26 października 2011r. w sprawie: podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.348.6022

  uchwała nr XIV/77/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.