Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1141

Tytuł:

uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-03-14
Organ wydający:Rada Gminy w Prażmowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 35 pozycja: 1141
Hasła:statuty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3024

  uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.2400

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.2399

  uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznymprowadzonym przez Gminę Prażmów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3301

  uchwała nr XVII/106/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Prażmów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.165.5185

  uchwała nr X/49/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Prażmów za rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

  Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1140

  uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1139

  uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1138

  uchwała nr 24/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Duczyminie Filii w Zdziwóju Starym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1137

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/165/10 rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1136

  zarządzenie nr 4/2011 Starosty Sokołowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2011 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.