Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1142

Tytuł:

porozumienie Starosty Sokołowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. zawarte z Mistem Sokołów Podlaski dotyczące powierzenia zadań człorocznego utrzymania ulic w granicach administracyjnych miasta Sokołów Podlaski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-03-14
Organ wydający:Starosta Sokołowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 35 pozycja: 1142
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.285

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.WS.0911-27/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2010r. Rada Gminy Sokołów Podlaski ul. Piękna 2 08-300 Sokołów Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5067

  uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokołów Podlaski"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2435

  zarządzenie nr 31/2012 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5068

  uchwała nr XIX/103/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sokołów Podlaski na lata 2012 - 2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5804

  uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokołów Podlaski w 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1141

  uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1140

  uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1139

  uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1138

  uchwała nr 24/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Duczyminie Filii w Zdziwóju Starym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1137

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/165/10 rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.