Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6333

Tytuł:

uchwała nr XVI / 90 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-21
Organ wydający:Rada Miejska w Lwówku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 358 pozycja: 6333
Hasła:

UCHWAŁA NR XVI / 90 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. § 1. W uchwale nr Nr XLIV/281/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: ,,d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m? powierzchni użytkowej?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 r.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dziennik Ustaw z 1 czerwca 2011 Nr 112 poz. 654 w brzmieniu art. 133 w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.23)) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: ,,d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej?. W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest uzasadnione.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.632

  uchwała nr III / 10 / 2010 Rada Miejska w Lwówku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2585

  uchwała nr XXII / 132 / 2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 16 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/169/09 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Lwówek

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/165/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/272/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 23 września 2009r. w sprawie likwidacji dwóch filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim oraz zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych.

 • Dziennik Urzędowy

  rozporządzenie nr 2/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lwówku Śląskim z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lwówku Śląskim nr 1/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zwierząt - zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6332

  uchwała nr XIII/108/11 Rady Miejskiej Bojanowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6331

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Białośliwie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6330

  uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Białośliwie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, sposobu poboru i terminów płatności.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6329

  uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Białośliwie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6328

  uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Białośliwie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.