Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6336

Tytuł:

uchwała nr XVI / 93 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-21
Organ wydający:Rada Miejska w Lwówku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 358 pozycja: 6336
Hasła:

UCHWAŁA NR XVI / 93 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje: § 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Lwówek na 2012 rok do kwoty 45 zł za 1 dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

Id: KCYKT-RDDAL-WAWFK-VIKBH-HNNXY. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie UZASADNIENIE do Uchwały Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym Rada Miejska jest uprawniona do obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego. Obniżenie ceny żyta do kwoty 45 zł za 1 dt podyktowane jest dążeniem do zmniejszenia kosztów produkcji rolniczej, co ma pośrednio wpłynąć na zwiększenie jej opłacalności na terenie gminy Lwówek.

Id: KCYKT-RDDAL-WAWFK-VIKBH-HNNXY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.231.7413

  uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/69/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Zasady obliczania zasiłku macierzyńskiego

  Moja umowa o pracę z dnia 02.03.2002 r. składa się z płacy zasadniczej miesięcznej w wysokości 2000 zł i premii stałej miesięcznej w wysokości 450 zł. Przebywałam (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6335

  uchwała nr XVI / 92 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6334

  uchwała nr XVI / 91 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/232/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6333

  uchwała nr XVI / 90 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6332

  uchwała nr XIII/108/11 Rady Miejskiej Bojanowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6331

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Białośliwie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.