Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6341

Tytuł:

uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-21
Organ wydający:Rada Miejska w Pleszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 358 pozycja: 6341
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/128/2011 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 400 a ust. 1 pkt 2 oraz art.. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami ) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków skreśla się: 1) w tytule uchwały i w § 1 wyrazy: ?osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym?, 2) w § 1 w rozdz. 2 wyrazy: ?osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe?, 3) w § 1 rozdz. 4 pkt 4. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Id: WXSIH-MFCEI-ANJVF-JQQNE-JKPIK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5406

  uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4207

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3241

  uchwała nr V/36/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.290.4690

  uchwała nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2854

  uchwała nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6340

  uchwała nr XV/118/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6339

  uchwała nr xv/109/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6338

  uchwała nr XV/108/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/89/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6337

  uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6336

  uchwała nr XVI / 93 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.